PR

Kommunikation med og til medierne er en vigtig del af de fleste virksomheder og organisationers arbejde, men ikke alle har tid og/eller resurser til selv at stå for det. Vi tilbyder både at skrive pressemeddelelser, sende dem ud og lave opfølgning og overvågning på dem, så du kan se, hvilken effekt vores arbejde har.

Vi samarbejder fast med en række større danske virksomheder, primært inden for livsstilsområdet.